Pages

คาถารักษากระดูก

คาถารักษากระดูก

นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ เจโรอัตตะ นะระถา ยิคะวา อัฐฐิรักขัง ภูมิยักขุมัง ปะระมานู ภะคะวะโตสุโข อิทธิยา อัตตะโน สีริโร มังสังอัตฐิมัง จักขะ อะวะสุสะเต อะวะสุสะเต สะริเว มังสัง อัตฐิ โลหัตตัง ปะสานะการิยัง โอม อัคคี คงคานัง ระวังดับหาย

  • หากเกิดอุบัติเหตุ แขน ขา หรือกระดูกส่วนต่าง ๆ หักเดาะ ให้ใช้คาถานี้เสกไพลออก หรือประคบ เสกเป่าแล้วนวด จับเส้นบ่อย ๆ ไม่ช้าก็จะเหมือนเดิม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Delicious Twitter Facebook Stumbleupon Favorites Digg