Pages

คาถาบูชาพระพิฆเณศ

คาถาบูชาพระพิฆเณศ

โองการพินธุ นาถังอุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ
พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหังวันทา มิสัพพะทา สิทธิกิจจัง
สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเม

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Share

Delicious Twitter Facebook Stumbleupon Favorites Digg